Det blir Jokermesterskapet

Tønsberg kommune har vedtatt regler som vanskeliggjør Jokermesterskapet i planlagt form. Vi er fremdeles i en dialog med kommunen om dispensasjon fra gjeldende regler og dermed unngår flytting. Men det blir Jokermesterskap i Vestfold, og at folk kan bo der de har booket overnatting. Vi jobber nå med å etablere en alternativ løype hvis dispensasjonssøknaden avvises, med utgangspunkt i rulleskiløypene i Storås i Sandefjord kommune. Avstanden fra Tønsberg til Storås er 15 km.

Vi vil selvsagt informerere dere så snart det er mer å fortelle.