Fortsatt uavklart

Vi er glade for at trinn 3 i gjenåpningsplanen innføres. Det er imidlertid utfordringer med stort smittetrykk i Færder og Tønsberg som fortsatt kan legge lokale begrensninger. Vi er i tett dialog med kommunen og venter på noen avklaringer. Samtidig ser vi på reserveløsning i en av nabokommunene. Vi satser alt på å unngå avlysning.