Registrering av arenabesøkende

Vi minner om at alle som skal inn på arena må registrere seg på følgende skjema.

Vi ønsker kun støtteapparat på arena, dvs færrest mulig besøkende fra hver klubb.