Utdeling av startnummer

Hei! Av smittevernshensyn ønsker vi å fordele utdelingen av startnummerene i morgen ettermiddag. Deltakerpremien deles også ut samtidig.

Utdelingen skjer klubbvis, og skal hentes av en representant fra klubben. Tenk smittevern, og innendørs er det aldri feil å bruke munnbind!

Utdelingen av nummerene til temporittet skjer i morgen fra kl. 17.00 på Arnadal ILs klubbhus. Adressen er Fossnesveien 28, 3160 STOKKE – Google maps til klubbhuset

Tidskjema for å hente startnumre til temporittet lørdag:

Kl. 17.00-17.10 Klubber med forbokstaven A til om med D (A-D)

Kl. 17.10 til 17.20 Forbokstaven E til og med G (E-G)

Kl. 17.20 til 17.30 Forbokstaven H til og med L (H-L)

Kl. 17.30 til 17.40 Forbokstaven M til og med R (M-R)

Kl. 17.40 til 17.50 Forbokstaven S til og med Å (S-Å)

Det er ulike startnumre til fellesstarten, og for å unngå blanding av nummerene, deles startnummerene ut hver for seg. Klubbene henter fellestartnummerene i sekretariatet på lørdag. En representant henter på vegne av klubben sin.