Arena

Parkering

Parkering skjer på anviste plasser i området rundt start/målområdet. Adresse for målområdet er: Vennerødveien 263, 3160 Stokke. NB! Følg oppgitt rute på kartet over på vei til start. Bruk avkjøring 38 fra E18 og følg skilt mot Andebu. Deretter skilt mot Vennerød.

Start/målområdet er kun tilgjengelig for av/pålessing av utstyr til klubbområdet. Se oversiktskart. Klubbene må melde inn behov for telt til: post@v3d.no.

Veibeskrivelse

Letteste vei til Vennerød er å kjøre E18 nordfra og sørfra. Kjør av på kryss 38 og kjør i retning Andebu, ta så av på neste kryss og følg skilting retning Vennerød. Fra E18 til start/mål-området er det ca. 6 km. Utfyllende informasjon på lagledermøtet.