Service

Klubber som ønsker å kjøre service i klassene K/M 13-16 sender en mail til sjefskommissær Morten Messelt: morten.messelt@gmail.com.

For klassene M/K 13-16 år, kan det settes opp maksimalt 5 biler og disse skal opptre som et
rullerende serviceteam, hvor alle server alle, nærmere presisert av juryens leder på
lagledermøte. Utover dette, henvises det til §1 i RS.
I fellesstart er det ikke tillatt med servicebiler i klassene M/K10-12 år. Arrangøren setter opp
en oppsamlerbil med utstyr (hjul) som hjelper alle, men som ligger bak siste rytter i hver
klasse.