Smittevern

Smittevernprotokoll for Jokermesterskapet 2021:

  • Protokollen
  • Arenaskisse – se under. Maksimalt 200 ryttere og støtteapparat innenfor striplet linje samtidig.
  • Registreringsskjema for alle i klubbens støtteapparat
  • Smittevernansvarlig Frode Hestnes – mob. 92445529

Se også lenke til Sandefjord kommune og nasjonale regler på helsenorge.no: